Number of the records: 1  

slaďování rodinného a pracovního života

 1. Topical termslaďování rodinného a pracovního života
  See linkslaďování rodiny a zaměstnání
  slaďování práce a rodiny
  slaďování pracovního a rodinného života
  slaďování pracovního a osobního života
  slaďování profesního a rodinného života
  slaďování práce a osobního života
  sladění práce a rodiny
  harmonizace práce a osobního života
  work-life balance
  slaďování soukromého a pracovního života
  See alsogender
  organizace práce
  personální management
  profesní uplatnění
  péče o děti
  rovnost příležitostí
  sociální politika podniku
  zaměstnanost žen
  práce
  rodina
  Linking entrywork-life balance
  Conspect331 - Práce
  DatabaseFile of subject terms
  References (10) - File of subject terms
  (6) - Books
  (9) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.