Number of the records: 1  

ochranná výchova

 1. Topical termochranná výchova
  See linkvýchova ochranná
  See alsoústavní výchova
  ochranná opatření
  trestání mladistvých
  Linking entryprotective education
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  DatabaseFile of subject terms
  References (2) - File of subject terms
  (3) - Books
  (18) - Diploma theses
Number of the records: 1