Number of the records: 1  

Academic psychiatry

 1. Main entry-title Academic psychiatry (Online)
  Title statementAcademic psychiatry [elektronický zdroj] : official journal of the American Association of Directors of Psychiatric Residency Training and the Association for Academic Psychiatry.
  Issue data[Washington, DC : American Psychiatric Press]
  Year, No.Print began in 1989.
  NoteDescription based on: Vol. 22, issue 1 (Mar. 1998); title from title screen of HTML (viewed July 24, 2003).
  Another responsib.American Association of Directors of Psychiatric Residency Training.
  Association for Academic Psychiatry.
  Subj. Headings Health Sciences - General and Others * Social Sciences - Behavioral Science (Psychology) and Counselling * Social Sciences - General and Others * Psychiatry - Study and teaching - Periodicals. * Psychiatry - Periodicals. * Psychiatry - education - Periodicals.
  Availibilityplný text je přístupný pouze v rámci počítačové sítě UJEP nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu
  CountryFederální oblast Kolumbie
  Languageangličtina
  URLSFX JIB services (Plný text)
  Document kindElectronic journal
Number of the records: 1