Number of the records: 1  

Animal health in Australia

 1. Main entry-title Animal health in Australia (Australia. Office of the Chief Veterinary Officer : Online)
  Title statementAnimal health in Australia [elektronický zdroj].
  Issue data[Deakin, ACT] : Animal Health Australia
  Year, No.Full text electronic coverage as of Jan. 23, 2001: 1995-
  NoteDescription based on: 1993; title from title screen (viewed Jan. 23, 2001).
  Another responsib.Animal Health Australia.
  Australia. Office of the Chief Veterinary Officer.
  Subj. Headings Agriculture Sciences - Animal Husbandry, Livestock Management& Poultry Sciences * Agriculture Sciences - Veterinary Science * Health Sciences - Veterinary Science * Life Sciences - Animal Physiology * Life Sciences - Zoology * Animal health - Australia - Periodicals. * Livestock - Diseases - Australia - Periodicals. * Animal health - Government policy - Australia - Periodicals. * Communicable Diseases - veterinary - Australia. * Animals, Domestic - Australia. * Communicable Diseases - epidemiology - Australia. * Health Policy - Australia.
  Subj. HeadingsNAHIS Animal health Australia.
  Availibilityplný text je přístupný pouze v rámci počítačové sítě UJEP nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu
  CountryAustrálie
  Languageangličtina
  URLSFX JIB services (Plný text)
  Document kindElectronic journal
Number of the records: 1