Number of the records: 1  

Analysis of individual perception of everyday utterances through the CASE personality study

 1. Title statementAnalysis of individual perception of everyday utterances through the CASE personality study / Sára Moidlová
  Additional Variant TitlesAnalýza individuálního vnímání výroků v běžné mluvě použitím osobnostní studie CASE
  Personal name Moidlová, Sára, (dissertant)
  Production2023
  Phys.des.91 listů : grafy
  NoteOponent Kateřina Šteklová. Vedoucí práce Christoph Haase. Název a text práce v anglickém jazyce
  Thesis noteDiplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2023
  Another responsib. Šteklová, Kateřina (opponent)
  Haase, Christoph (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra anglistiky (degree grantor)
  Subj. Headings angličtina * jazyková výuka * sociální komunikace * komunikační dovednosti
  Subj. Headingsosobnost mezilidská komunikace výroky diskurz chápání personality interpersonal communication utterances discourse comprehension
  Form, Genre diplomové práce
  Conspect811.111 - Angličtina
  UDC811.111 * 81'24 * 316.77 * 316.77:81'42 * (043)378.2
  CountryČesko
  Languageangličtina
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00190805
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 145163300714516sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.