Number of the records: 1  

A Clockwork Orange: How the manipulation of an individual can help with the manipulation of the society

 1. Title statementA Clockwork Orange: How the manipulation of an individual can help with the manipulation of the society / Anna Dufková
  Additional Variant TitlesA Clockwork Orange: Jak může manipulace jednotlivce pomoci při manipulaci se společností
  Personal name Dufková, Anna, (dissertant)
  Production2021
  Phys.des.45 listů
  NoteVedoucí práce Colin Steele Clark. Oponent Jana Marešová. Název a text práce v anglickém jazyce
  Thesis noteBakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2021
  Another responsib. Clark, Colin Steele (thesis advisor)
  Marešová, Jana (opponent)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra anglistiky (degree grantor)
  Subj. Headings anglicky psaná literatura * manipulace (psychologie) * svobodná vůle
  Subj. Headingsindividualita násilí vláda politická strana sociální inženýrství hudba potlačování manipulation individuality violence government political party free will social engineering music suppression
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect821.111 - Anglická literatura, anglicky psaná
  UDC821.111 * 316.628 * 123.1 * 2-183.7 * 2-423.4 * (043)378.22
  CountryČesko
  Languageangličtina
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00186928
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 132993300713299sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.