Number of the records: 1  

Analýza sociálně-patologických jevů se zaměřením na prevenci záškoláctví na vybraných středních školách

 1. Title statementAnalýza sociálně-patologických jevů se zaměřením na prevenci záškoláctví na vybraných středních školách [rukopis] / Michaela Kaňová
  Personal name Kaňová, Michaela, (dissertant)
  Issue data2011
  Phys.des.80 l. : [6] l. příl. : il.
  NoteVed. práce Roman Stružinský
  Thesis noteBakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2011
  Another responsib. Stružinský, Roman (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra pedagogiky (degree grantor)
  Subj. HeadingsSociální patologie teorie příčin sociální deviace výchovné problémy školní poraden-ství preventivní programy školní neúspěšnost zvládání školní zátěţe školní prostředí školní řád psychologie záškoláctví seberealizace poruchy chování společenská nebez-pečnost agresivita Social patology theory of reasons social deviation educational issues school counse-ling prevention programs school failure academic coping school environment school law psychology truancy self-fulfillment behavioral social insecurity aggression
  Form, Genre bakalářské práce
  UDC(043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00143733
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  P-DP 183233149958323sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.