Number of the records: 1  

Znalost a porozumění tradiční lidové frazeologii různých věkových skupin

 1. Title statementZnalost a porozumění tradiční lidové frazeologii různých věkových skupin [rukopis] / Lucie Bartoňová
  Personal name Bartoňová, Lucie, (dissertant)
  Issue data2008
  Phys.des.150 l. + 1 CD
  Thesis noteDiplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2008
  Another responsib. Čechová, Marie, 1937- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra bohemistiky (degree grantor)
  Subj. Headings frazeologie * přísloví a rčení
  Subj. Headingsfrazeologie frazém idiom kulturní a lidové frazémy přísloví rčení pořekadla přirovnání pranostiky mezigenerační výzkum phraseology phrase idiom cultural and folk phrases proverb saying comparison intergenerational research
  Form, Genre diplomové práce
  Conspect81 - Lingvistika. Jazyky
  UDC81'373.7 * 398.9 * 82-84 * (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00048053
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  P-DP 146233149954623sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1