Number of the records: 1  

Odpady

 1. Topical termOdpady
  See alsobezodpadové technologie
  druhotné suroviny
  kompostování
  minimalizace odpadů
  odpadové hospodářství
  recyklace odpadu
  sběr odpadu
  skládky odpadů
  spalování odpadu
  zpracování odpadu
  chemický odpad
  dřevní odpad
  elektroodpad
  komunální odpad
  kovový odpad
  nebezpečný odpad
  odpadní vody
  DatabaseSoubor skupin tezauru - věcné témata
  References (9) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (122) - Books
  (28) - Diploma theses
Number of the records: 1