Number of the records: 1  

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Institut výtvarné kultury

 1. Corporate nameUniverzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Institut výtvarné kultury
  See linkInstitut výtvarné kultury Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Institut výtvarné kultury s umělecko-průmyslovým zaměřením
  See also Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta užitého umění a designu
  Source data foundwww (Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem)
  DatabaseFile of corporation names
  References (1) - File of corporation names
  (2) - Books
Number of the records: 1