Number of the records: 1  

Národní ústav odborného vzdělávání

 1. Corporate nameNárodní ústav odborného vzdělávání
  See linkNárodní ústav odborného vzdělávání v Praze
  NÚOV
  See also Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
  Studijní a informační středisko pro hospodářské nauky odborných škol
  Studijní a informační ústav odborného školství
  Ústav odborného školství
  Výzkumný ústav odborného školství
  Source data foundARES (Změna názvu) ; www (Národní ústav odborného vzdělávání) ; www(Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), cit. 21. 7. 2011
  URLhttp://www.nuov.cz/
  DatabaseFile of corporation names
  References (6) - File of corporation names
  (12) - Books
Number of the records: 1