Number of the records: 1  

Cornejo, Renata, 1966-

 1. Personal nameCornejo, Renata, 1966-
  BiographyNarozena 1966. Germanistka, literární vědkyně, zaměřená na současnou německy psanou literaturu, vysokoškolská pedagožka působící v Ústí nad Labem.
  Source data foundANL ; Renata Cornejo: Germanistisches Symposium "Wende - Bruch - Kontinuum" in Ústí nad Labem (Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Neue Folge, Germanistik, 13 (2005), s. [451]-453) ; Festschrift zum 15.Gründungsjubiläum des Lehrstuhls Germanistik (Hrsg.: R. Cornejo) ; DNB (autoritní forma) ; Host 2005, č. 10 (datum narození) ; www(Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Filozofická fakulta, katedra germanistiky), cit. 4. 4. 2013
  DatabaseFile of personal names and family names
  References (32) - Books
  (96) - Diploma theses
Number of the records: 1