Number of the records: 1  

Břeclav (Česko : okres : 1960-). Okresní národní výbor

 1. Corporate nameBřeclav (Česko : okres : 1960-). Okresní národní výbor
  See linkOkresní národní výbor Břeclav
  ONV Břeclav
  Source data foundNKC
  DatabaseFile of corporation names
  References (1) - Books
Number of the records: 1