Number of the records: 1  

Průcha, Jan, 1934-2021

 1. Personal namePrůcha, Jan, 1934-2021
  BiographyNarozen 27. 11. 1934 v Praze, zemřel 12. 6. 2021, Prof., PhDr., DrSc., Dr.h.c., pedagog, zakladatel České asociace pedagogického výzkumu (1993); působil v Pedagogickém ústavu J.A. Komenského ČSAV (od roku 1969), na Pedagogické fakultě UK - v Ústavu pedagogických a psychologických výzkumů, příležitostně na filozofických fakultách v Praze, Brně a Pardubicích, ve Finsku; odborně se věnoval psycholingistice, teorii verbální komunikace, učení z textu, didaktice, analýze textů učebnic, srovnávací pedagogice, empirickým výzkumům, alternativním školám, profesi učitele, péči o děti v raném věku, předškolní pedagogice, problematice odborného školství, vzdělávání dospělých, multikulturní výchově, interkulturní komunikaci, interkulturní psychologii, české vzdělávací politice, pedagogické etice.
  Source data foundPNP-LA ; Průcha, Jan: Jazykové vzdělání: analýza a prognóza systému, 1978 ; Průcha, Jan: Interkulturní komunikace, 2010 ; Průcha, Jan: Interkulturní psychologie, 2004 (autoritní forma) ; www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 10. 11. 2022 (datum úmrtí, biografické a profesní údaje) ; www(Iustitia et Pax - rada při České biskupské konferenci) ; Průcha, Jan: Přehled pedagogiky, 2000 ; www(Mareš, Jiří: Odešel Jan Průcha (1934–2021). In: Pedagogika, roč. 71, č. 2/2021, s. 307-312), cit. 10. 11. 2022 (profesní údaje)
  DatabaseFile of personal names and family names
  References (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (72) - Books
Number of the records: 1