Number of the records: 1  

Jugoslávie

 1. Geographic nameJugoslávie
  See linkSFRJ
  SRJ
  Savezna Republika Jugoslávija
  Socialistická federativní republika Jugoslávie
  Svazová republika Jugoslávie
  See also země bývalé Jugoslávie
  Srbsko a Černá Hora
  Linking entryYugoslavia
  NotePoužívá se pro období od roku 1918 do rozpadu v roce 1992 a pro nástupnický stát od roku 1992 do roku 2002 tvořený Srbskem a Černou Horou.
  DatabaseFile of geographical names
  References (1) - File of subject terms
  (2) - File of geographical names
  (1) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (15) - Books
  (3) - Diploma theses
Number of the records: 1