Number of the records: 1  

zpracování dat

 1. Topical termzpracování dat
  See alsoanalýza dat
  obnova dat
  zpracování elektronických zdrojů
  skladování dat
  stahování dat
  stahování dat
  kompozitní indikátory
  OLAP technologie
  kompozitní indikátory
  digitální forenzní analýza
  digitální forenzní analýza
  agendové zpracování dat
  distribuované zpracování dat
  dolování dat
  komprese dat
  konverze dat
  kódování
  zálohování dat
  data
  zpracování informací
  Linking entrydata processing
  Conspect004.4/.6 - Programování. Software
  519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
  DatabaseFile of subject terms
  References (1) - File of personal names and family names
  (17) - File of subject terms
  (8) - ELECTRONIC RESOURCES
  (87) - Books
  (7) - Diploma theses
Number of the records: 1