Number of the records: 1  

znečišťující látky

 1. Topical termznečišťující látky
  See linklátky znečišťující
  polutanty
  škodliviny
  See alsobioakumulace
  biologičtí činitelé
  integrovaný registr znečišťování životního prostředí
  kontaminanty
  toxické látky
  znečištění životního prostředí
  organické znečišťující látky
  prach
  přízemní ozon
  skleníkové plyny
  suspendované částice
  výfukové plyny
  Linking entrypollutants
  Conspect504 - Znečištění a poškození životního prostředí
  DatabaseFile of subject terms
  References (12) - File of subject terms
  (6) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (68) - Books
  (31) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.