Number of the records: 1  

znečištění ovzduší

 1. Topical termznečištění ovzduší
  See linkznečištění zemské atmosféry
  znečištění atmosféry Země
  See alsoGAINS (model)
  smog
  znečištění životního prostředí
  emise znečišťujících látek
  kyselé deště
  ovzduší
  suspendované částice
  turbidita
  zemská atmosféra
  znečištění atmosféry
  Linking entryair pollution
  Conspect504 - Znečištění a poškození životního prostředí
  DatabaseFile of subject terms
  References (10) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (40) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (257) - Books
  (60) - Diploma theses
Number of the records: 1