Number of the records: 1  

zastupitelské úřady

 1. Topical termzastupitelské úřady
  See linkúřady zastupitelské
  ambasády
  diplomatické zastoupení
  zastoupení diplomatické
  konzuláty
  velvyslanectví
  vyslanectví
  See alsonunciatury
  diplomacie
  budovy zastupitelských úřadů
  Linking entrydiplomatic and consular representation
  diplomatinė ir konsulinė tarnyba
  Diplomatski i konzularni pretstavništva
  zastupiteľské úrady
  Diplomatsko predstavništvo
  przedstawicielstwo dyplomatyczne i konsularne
  Conspect341 - Mezinárodní právo
  DatabaseFile of subject terms
  References (3) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (19) - Books
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.