Number of the records: 1  

významné krajinné prvky

 1. Topical termvýznamné krajinné prvky
  See linkprvky krajinné významné
  registrované významné krajinné prvky
  prvky krajinné významné registrované
  See alsoobecně chráněná území
  krajina
  ochrana krajiny
  přírodní zajímavosti
  Linking entrysignificant landscape components
  Conspect502 - Životní prostředí a jeho ochrana
  DatabaseFile of subject terms
  References (4) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (2) - Diploma theses
Number of the records: 1