Number of the records: 1  

vysokoškolští učitelé

 1. Topical termvysokoškolští učitelé
  See linkučitelé vysokoškolští
  učitelé vysokých škol
  See alsoděkani
  rektoři
  učitelé
  vysokoškolské učitelky
  vysoké školy
  Linking entrycollege teachers
  Conspect378 - Vysoké školy
  DatabaseFile of subject terms
  References (5) - File of subject terms
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (90) - Books
  (1) - Diploma theses
Number of the records: 1