Number of the records: 1  

vodní hospodářství

 1. Topical termvodní hospodářství
  See linkhospodářství vodní
  vodohospodářství
  See alsovodní právo
  ztráty vody
  dějiny vodního hospodářství
  hydrotechnika
  jímání vody
  nedostatek vody
  odbahňování
  rybníkářství
  vodohospodářské soustavy
  vodárenství
  zásobování vodou
  čištění odpadních vod
  Linking entrywater management
  Conspect626/627 - Vodní stavitelství. Vodní hospodářství
  351 - Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa
  DatabaseFile of subject terms
  References (13) - File of subject terms
  (5) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (177) - Books
  (6) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (29) - Diploma theses
  (30) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Number of the records: 1