Number of the records: 1  

vlny

 1. Topical termvlny
  See alsovlnová rovnice
  šíření vln
  rozptyl (fyzika)
  šíření vln
  zvukové vlny
  atmosférické vlny
  elektromagnetické vlny
  mechanické vlny
  gravitační vlny
  kmity
  Linking entrywaves
  Conspect534 - Mechanické kmity. Akustika
  DatabaseFile of subject terms
  References (9) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (14) - Books
Number of the records: 1