Number of the records: 1  

vlastnictví bytů a nebytových prostor

 1. Topical termvlastnictví bytů a nebytových prostor
  See linkbytové vlastnictví
  vlastnictví bytové
  vlastnictví nebytových prostor
  vlastnictví bytů
  See alsobytové právo
  majitelé domů
  spoluvlastnictví
  společenství vlastníků
  vlastnické právo
  Linking entryhome ownership
  gyvenamųjų namų nuosavybė
  Stanbena sopstvenost
  vlastníctvo bytov
  Stanovanjska lastnina
  Conspect349 - Pracovní, sociální, stavební právo. Právo životního prostředí
  DatabaseFile of subject terms
  References (5) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (6) - Books
  (2) - Diploma theses
Number of the records: 1