Number of the records: 1  

vlastní jména

 1. Topical termvlastní jména
  See linkjména vlastní
  propria
  See alsohypokoristika
  chrématonyma
  eponyma
  etnonyma
  geografická jména
  kosmonyma
  obyvatelská jména
  osobní jména
  zoonyma
  onomastika
  Linking entryproper names
  Conspect81 - Lingvistika. Jazyky
  DatabaseFile of subject terms
  References (10) - File of subject terms
  (18) - Books
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (15) - Diploma theses
  (20) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Number of the records: 1