Number of the records: 1  

veřejná správa

 1. Topical termveřejná správa
  See linkspráva veřejná
  See alsotransparentnost (politika)
  neslučitelnost funkcí
  transparentnost (politika)
  neslučitelnost funkcí
  decentralizace
  ekonomika veřejné správy
  elektronická veřejná správa
  finanční kontrola
  informační systémy veřejné správy
  kontrolní orgány
  kontrolní činnost
  management veřejné správy
  nečinnost veřejné správy
  pozemková správa
  působnost veřejné správy
  správní dějiny
  správní obvody
  správní orgány
  státní správa
  územní samospráva
  územní správa
  byrokracie
  etika veřejné správy
  konflikt zájmů
  občanské poradenství
  společný hodnotící rámec (model)
  stížnosti občanů
  veřejná politika
  veřejné služby
  Linking entrypublic administration
  Conspect35 - Veřejná správa
  DatabaseFile of subject terms
  References (27) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (7) - ARTICLES
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (234) - Books
  (6) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (79) - Diploma theses
  (43) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Number of the records: 1