Number of the records: 1  

učení

 1. Topical termučení
  See alsoautonomní učení
  behaviorální terapie
  instrumentální obohacování (metoda)
  koncentrace (psychologie)
  myšlenkové mapy
  paměť
  pojmové vyučování
  psychodidaktika
  řešení problémů
  autoregulace učení
  doučování
  kompetence k učení
  motorické učení
  návyky
  trénink paměti
  vizuální učení
  vzájemné učení
  Linking entrylearning
  Conspect159.95 - Vyšší duševní procesy
  NotePoužívá se ve vstupním prvku pro vyjádření procesů získávání a předávání zkušeností, návyků, dovedností, znalostí, hodnot atd. Termín se také používá jako tematické zpřesnění, není-li ho možné vyjádřit vhodným termínem ve vstupním prvku (jako např. křesťanské učení), v tom případě není propojen s notací MDT.
  DatabaseFile of subject terms
  References (17) - File of subject terms
  (5) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (104) - Books
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Videos
  (6) - Diploma theses
  (8) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Number of the records: 1