Number of the records: 1  

těžba uhlí

 1. Topical termtěžba uhlí
  See linkdobývání uhlí
  See alsotěžba hnědého uhlí
  těžba černého uhlí
  těžba nerostných surovin
  uhlí
  Linking entrycoal mining
  Conspect622 - Hornictví
  DatabaseFile of subject terms
  References (4) - File of subject terms
  (9) - ARTICLES
  (20) - Books
  (61) - Diploma theses
Number of the records: 1