Number of the records: 1  

těžba nerostných surovin

 1. Topical termtěžba nerostných surovin
  See linkdolování nerostných surovin
  See alsotěžba fosfátů
  těžba metabazitů
  těžba metabazitů
  těžba českého granátu
  těžba kamene
  těžba kaolinu
  těžba kaolinu
  těžba břidlicového plynu
  těžba nerostných surovin
  těžba opálů
  hydraulické dobývání
  rozpojování hornin
  těžba břidlice
  těžba diamantů
  těžba grafitu
  těžba jílu
  těžba methanu
  těžba pískovce
  těžba písku
  těžba rašeliny
  těžba ropy
  těžba rud
  těžba soli
  těžba uhlí
  těžba zemního plynu
  hornictví
  ekologické limity těžby
  nerostné suroviny
  Linking entrymineral mining
  Conspect622 - Hornictví
  DatabaseFile of subject terms
  References (25) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (4) - ARTICLES
  (2) - Cartographic document
  (33) - Books
  (58) - Diploma theses
Number of the records: 1