Number of the records: 1  

světci

 1. Topical termsvětci
  See linksvatí
  See alsoatributy světců
  světice
  buddhističtí světci
  hinduističtí světci
  islámští světci
  křesťanští světci
  náboženství
  Linking entrysaints
  Conspect2 - Náboženství
  DatabaseFile of subject terms
  References (7) - File of subject terms
  (12) - Books
Number of the records: 1