Number of the records: 1  

středověk

 1. Topical termstředověk
  See alsomedievalistika
  středověká města
  středověká společnost
  středověké lékařství
  středověké písně
  periodizace dějin
  Linking entrymiddle ages
  Conspect94(100)"04/..." - Dějiny středověku a novověku (obecně)
  DatabaseFile of subject terms
  References (6) - File of subject terms
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (2) - Cartographic document
  (385) - Books
  (21) - Diploma theses
  (1) - Sound document
Number of the records: 1