Number of the records: 1  

státní rozpočet

 1. Topical termstátní rozpočet
  See linkrozpočet státní
  See alsoveřejné rozpočty
  rozpočtová politika
  Linking entrybudget
  Conspect336.1/.5 - Veřejné finance
  DatabaseFile of subject terms
  References (2) - File of subject terms
  (3) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (6) - Books
  (47) - Diploma theses
Number of the records: 1