Number of the records: 1  

stát a církev

 1. Topical termstát a církev
  See linkcírkev a stát
  církevní politika
  See alsoantiklerikalismus
  klerikalismus
  konfesní právo
  křesťanství a politika
  náboženská perzekuce
  náboženství a politika
  skrytá církev
  teokracie
  gregoriánská reforma
  konfesionalizace
  konkordáty
  odluka církve od státu
  spor o investituru
  ultramontanismus
  církev
  stát
  Linking entrychurch and state
  Conspect2 - Náboženství
  322 - Politika a náboženství. Vztahy mezi církví a státem
  DatabaseFile of subject terms
  References (16) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (310) - Books
  (9) - Diploma theses
Number of the records: 1