Number of the records: 1  

stáří

 1. Topical termstáří
  See linklidské stáří
  stáří lidské
  stáří člověka
  See alsoseniorky
  stárnutí
  aktivní stárnutí
  dlouhověkost
  ontogeneze člověka
  životní fáze
  životní fáze
  gerontologie
  senilní demence
  senioři
  dlouhověkost
  Linking entryold age
  Conspect159.92 - Vývojová psychologie. Individuální psychologie
  612 - Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie
  613 - Hygiena. Lidské zdraví
  DatabaseFile of subject terms
  References (9) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (56) - Books
  (1) - Videos
  (105) - Diploma theses