Number of the records: 1  

sociální stratifikace

 1. Topical termsociální stratifikace
  See linkstratifikace sociální
  sociální hierarchie
  See alsoúřednice
  buržoazie
  dělníci
  nevolníci
  poddaní
  služebnictvo
  socioekonomické skupiny
  stavy
  střední vrstvy
  úředníci
  sociologie
  sociální nerovnost
  sociální původ
  sociální struktura
  Linking entrysocial stratification
  Conspect316.3 - Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny
  DatabaseFile of subject terms
  References (14) - File of subject terms
  (49) - Books
  (1) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.