Number of the records: 1  

sociální služby

 1. Topical termsociální služby
  See linkslužby sociální
  See alsopracovní asistenti
  prostupné bydlení
  sociální ekonomika
  sociální programy a projekty
  biografická péče
  charitativní organizace
  charitativní pracovnice
  charitativní pracovníci
  charitativní činnost
  chráněné a podporované bydlení
  chráněné dílny
  deinstitucionalizace
  dlouhodobá péče
  individuální plánování
  intervenční centra
  komunitní centra
  komunitní plánování
  nízkoprahová zařízení
  odlehčovací pobyty
  odlehčovací služby
  osobní asistence
  pečovatelská služba
  podporované zaměstnávání
  programy návratu z péče
  péče o válečné veterány
  příspěvek na péči
  raná péče
  resocializace
  sociální pomoc
  sociální práce
  sociální péče
  síťování (sociální práce)
  zdravotně-sociální služby
  sociální politika
  Linking entrysocial service
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  DatabaseFile of subject terms
  References (34) - File of subject terms
  (2) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (6) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (144) - Books
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (300) - Diploma theses
Number of the records: 1