Number of the records: 1  

sociální služby

  1. Topical termsociální služby
    See linkslužby sociální
    See alsopracovní asistenti
    pracovní asistentky
    prostupné bydlení
    sociální ekonomika
    sociální programy a projekty
    biografická péče
    charitativní organizace
    charitativní pracovnice
    charitativní pracovníci
    charitativní činnost
    chráněné a podporované bydlení
    chráněné dílny
    deinstitucionalizace
    dlouhodobá péče
    domovy se zvláštním režimem
    individuální plánování
    intervenční centra
    komunitní centra
    komunitní plánování
    nízkoprahová zařízení
    odlehčovací pobyty
    odlehčovací služby
    osobní asistence
    pečovatelská služba
    podporované zaměstnávání
    pracovnice v sociálních službách
    pracovníci v sociálních službách
    programy návratu z péče
    péče o válečné veterány
    příspěvek na péči
    raná péče
    resocializace
    sociální pomoc
    sociální práce
    sociální péče
    síťování (sociální práce)
    zdravotně-sociální služby
    sociální politika
    Linking entrysocial service
    Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
    DatabaseFile of subject terms
    References (38) - File of subject terms
    (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
    (6) - ARTICLES
    (6) - ELECTRONIC RESOURCES
    (162) - Books
    (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
    (378) - Diploma theses
Number of the records: 1