Number of the records: 1  

sociální pomoc

 1. Topical termsociální pomoc
  See linkpomoc sociální
  See alsopotravinové banky
  psychosociální pomoc
  sestry sociální pomoci
  nouzové stravování
  nouzové ubytování
  sociální služby
  Linking entrysocial support
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  DatabaseFile of subject terms
  References (5) - File of subject terms
  (4) - ARTICLES
  (18) - Books
  (5) - Diploma theses
Number of the records: 1