Number of the records: 1  

sociální interakce

 1. Topical termsociální interakce
  See linkinterakce sociální
  See alsoaktér (sociologie)
  etnometodologie
  interakcionismus
  interpersonální vztahy
  měkké dovednosti
  sociotechnika
  sociální komunikace
  sociální kontrola
  totální instituce
  vzájemné učení
  nespokojenost
  poradní kruh
  soukromí
  sociální psychologie
  Linking entrysocial interaction
  Socijalna interakcija
  socialinė interakcija
  sociálne interakcie
  Družbena interakcija
  Conspect316.4/.7 - Sociální interakce. Sociální komunikace
  DatabaseFile of subject terms
  References (14) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (65) - Books
  (9) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.