Number of the records: 1  

sociální deviace

 1. Topical termsociální deviace
  See linksociální dezorganizace
  sociální patologie
  sociálněpatologické jevy
  sociopatologie
  deviace sociální
  dezorganizace sociální
  patologie sociální
  jevy sociálněpatologické
  See alsokrutost
  alkoholismus
  kriminalita
  lidská agresivita
  patologické závislosti
  prostituce
  sebevraždy
  sexuální deviace
  sexuální zneužívání
  vandalismus
  sociální chování
  Linking entrydeviant behavior
  Devijantno ponašanje
  neleistinas elgesys
  sociálna devivácia
  Deviantno vedenje
  Conspect316.4/.7 - Sociální interakce. Sociální komunikace
  DatabaseFile of subject terms
  References (11) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (67) - Books
  (59) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.