Number of the records: 1  

rakouští spisovatelé

 1. Topical termrakouští spisovatelé
  See linkspisovatelé rakouští
  See alsorakouští básníci
  rakouští dramatici
  rakouská literatura
  německy píšící spisovatelé
  rakouské spisovatelky
  Linking entryAustrian authors
  Conspect821.112.2.09 - Německá literatura, německy psaná (o ní)
  DatabaseFile of subject terms
  References (5) - File of subject terms
  (3) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (272) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (5) - Diploma theses
  (7) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Number of the records: 1