Number of the records: 1  

rakouští dramatici

 1. Topical termrakouští dramatici
  See linkdramatici rakouští
  See alsorakouské dramatičky
  rakouští spisovatelé
  rakouské dramatičky
  rakouské drama
  Linking entryAustrian dramatists
  Conspect821.112.2.09 - Německá literatura, německy psaná (o ní)
  DatabaseFile of subject terms
  References (3) - File of subject terms
  (34) - Books
Number of the records: 1