Number of the records: 1  

přírodní rezervace

 1. Topical termpřírodní rezervace
  See linkrezervace přírodní
  See alsomaloplošná chráněná území
  biosférické rezervace
  Linking entrynature reserves
  Conspect502 - Životní prostředí a jeho ochrana
  DatabaseFile of subject terms
  References (2) - File of subject terms
  (3) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (3) - ARTICLES
  (2) - Cartographic document
  (13) - Books
  (20) - Diploma theses
Number of the records: 1