Number of the records: 1  

prevence (sociální problémy)

 1. Topical termprevence (sociální problémy)
  See linkprevence (sociální práce)
  sociální prevence
  prevence sociální
  primární prevence (sociální problémy)
  prevence primární (sociální problémy)
  prevence rizikového chování
  See alsodepistáž (sociální práce)
  sociálně-emocionální učení
  včasná detekce (sociální problémy)
  sociální práce
  výchova a vzdělávání
  Linking entryprevention (social problems)
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  37 - Výchova a vzdělávání
  DatabaseFile of subject terms
  References (5) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (96) - Books
  (34) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.