Number of the records: 1  

prevence onemocnění

 1. Topical termprevence onemocnění
  See linklékařská prevence
  prevence lékařská
  prevence (lékařství)
  předcházení chorobám
  předcházení nemocem
  profylaxe (lékařství)
  See alsoboj proti AIDS
  boj proti rakovině
  hygienické služby
  očkování
  profylaktická léčba
  screening (lékařství)
  zdravotní prevence
  karanténa
  nádorová prevence
  polohování pacienta
  sterilizace (hygiena)
  tromboprofylaxe
  preventivní lékařství
  Linking entryprevention of diseases
  Conspect616 - Patologie. Klinická medicína
  DatabaseFile of subject terms
  References (13) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (50) - Books
  (22) - Diploma theses
Number of the records: 1