Number of the records: 1  

pravomoci prezidenta

 1. Topical termpravomoci prezidenta
  See linkprezidentské pravomoci
  pravomoci prezidentské
  See alsoprávo veta
  amnestie
  milost (právo)
  prezident republiky
  Linking entrypresidential power
  valstybės vadovo galios
  Nadležnost na pretsedatelot
  právomoci prezidenta
  Pooblastila predsednika
  kompetencje i funkcje prezydenta
  Conspect342 - Ústavní právo. Správní právo
  DatabaseFile of subject terms
  References (4) - File of subject terms
  (4) - Books
Number of the records: 1