Number of the records: 1  

politický systém

 1. Topical termpolitický systém
  See linksystém politický
  politické systémy
  systémy politické
  See alsopolitické náboženství
  globální vládnutí
  politická moc
  politické ideologie
  politické strany
  soudní moc
  státní režim
  vládní formy
  volební systémy
  víceúrovňové vládnutí
  výkonná moc
  zákonodárné orgány
  Linking entrypolitical system
  valstybinė santvarka
  Politički sistem
  politický systém
  Politični sistem
  system polityczny
  Conspect342 - Ústavní právo. Správní právo
  DatabaseFile of subject terms
  References (12) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (160) - Books
  (26) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.