Number of the records: 1  

pohraničí

 1. Topical termpohraničí
  See linkpohraniční oblasti
  oblasti pohraniční
  příhraniční oblasti
  oblasti příhraniční
  příhraničí
  See alsoosídlování pohraničí
  pohraniční konflikty
  přeshraniční spolupráce
  sousední státy
  Linking entryborder region
  Conspect913 - Regionální geografie
  316.33 - Ekonomická sociologie. Sociologie institucí, lidských sídel a komunit
  DatabaseFile of subject terms
  References (4) - File of subject terms
  (19) - ARTICLES
  (81) - Books
  (20) - Diploma theses
Number of the records: 1