Number of the records: 1  

písemné prameny

 1. Topical termpísemné prameny
  See linkprameny písemné
  See alsoarchivní fondy
  autobiografie
  biografie
  formulářové sbírky
  letopisy
  listiny
  matriky
  memoárová literatura
  pamětní knihy
  personalia
  pohřební texty
  prameny osobní povahy
  regesta
  soudní knihy
  úřední knihy
  úřední písemnosti
  historické dokumenty
  historické prameny
  Linking entrywritten sources
  Conspect00 - Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce
  DatabaseFile of subject terms
  References (18) - File of subject terms
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (79) - Books
  (10) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.