Number of the records: 1  

paměť

 1. Topical termpaměť
  See alsozapomínání
  psychologie
  koncentrace (duchovní život)
  autobiografická paměť
  mnemotechnika
  poruchy paměti
  prospektivní paměť
  sociální paměť
  trénink paměti
  vzpomínky
  učení
  Linking entrymemory
  Conspect159.95 - Vyšší duševní procesy
  612 - Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie
  DatabaseFile of subject terms
  References (11) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (76) - Books
  (8) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.